Vlastnická struktura

Vlastník

Akcionář a zakladatel společnosti

Jediným akcionářem a zakladatelem společnosti MyBee & Innovative Home Care a.s. je Mgr. Vojtěch Kubec, který se oblasti zdravotně-sociálních služeb věnuje řadu let. Původně působil ve vedení předních českých i zahraničních společností, které se zaměřovaly na oblast pobytových sociálních služeb, nicméně domácí péče mu přirosla k srdci a nyní se spolu se všemi svými kolegy snaží dosáhnout cílů, které si společně vytyčili - zvýšit dostupnost kvalitní a komplexní domácí péče v ČR, inovovat ji a snažit se o její začlenění do moderního systému zdravotnictví, kde by měla zastávat v oblasti následné péče primární roli.

Přejít na linkedin