Co se o nás řiká?

MyBee & Innovative Home Care a.s. je ryze českou společností zaměřenou na dlouhodobé a koncepční rozvíjení primárně segmentů domácí zdravotní a terénní sociální péče. Naším cílem je kutivace, rozvoj a zapojení se do systémových změn v těchto oblatech, tak aby se naplno využilo jejich ponteciálu.

Aktivity

Co rádi děláme?

V současné době je hlavní aktivitou společnosti MyBee & Innovative Home Care a.s. budování a rozvoj sdružení pečujících organizací pod značkou VČELKA, které působí napříč Českou republikou a nabízí profesionální, inovativní a komplexní služby v domácím prostředí.

Inovace

Inovujeme tam, kde vidíme prostor pro zlepšení

Jedním s cílů společností v rámci skupiny Mybee Innovative je kontinuální snaha o inovaci služeb, které nabízejí. Chceme, aby poskytované služby odrážely moderní přístup k péči poskytované v domácím prostředí, a proto neustále komunikujeme s našimi pacienty, klienty, lékaři, zástupci nemocnic a dalšími, a společně rozšiřujeme naše působení o činnosti, které mohou skutečně pomoci.

V současné době lze naše inovace začlenit do 3 hlavních, kterými jsou:

  • interaktivní stoly BeeTable
  • dovoz zdravotnických pomůcek a léků
  • zajištění kompenzačních pomůcek po dobu trvání zdravotní péče
  • poskytování komplexních zdravotně-sociálních služeb
  • moderní přístrojové vybavení
Team

Management

Mgr. Vojtěch Kubec

Generální ředitel

Kateřina Hermanová

Provozní ředitelka

Ing. Michaela Heráková

Finanční ředitelka
Dokumenty

Ke stažení

ochranná známka Včelka_barevně.pdf
2.45 MB
ochranná známka Včelka.pdf
2.76 MB
MBI_manual_znacky_.pdf
0.71 MB