Co se o nás řiká?

MyBee Innovative s.r.o. je ryze českou společností zaměřenou na dlouhodobé a koncepční rozvíjení primárně segmentů domácí zdravotní a terénní sociální péče. Naším cílem je kultivace, rozvoj a zapojení se do systémových změn v těchto oblastech, tak aby se naplno využilo jejich ponteciálu.

Aktivity

Co rádi děláme?

V současné době je hlavní aktivitou společnosti MyBee Innovative s.r.o. budování a rozvoj sdružení pečujících organizací pod značkou VČELKA, které působí napříč Českou republikou a nabízí profesionální, inovativní a komplexní služby v domácím prostředí.

Inovace

Inovujeme tam, kde vidíme prostor pro zlepšení

Jedním s cílů společností v rámci skupiny Mybee Innovative je kontinuální snaha o inovaci služeb, které nabízejí. Chceme, aby poskytované služby odrážely moderní přístup k péči poskytované v domácím prostředí, a proto neustále komunikujeme s našimi pacienty, klienty, lékaři, zástupci nemocnic a dalšími, a společně rozšiřujeme naše působení o činnosti, které mohou skutečně pomoci.

V současné době lze naše inovace začlenit do 3 hlavních, kterými jsou:

  • interaktivní stoly BeeTable
  • dovoz zdravotnických pomůcek a léků
  • zajištění kompenzačních pomůcek po dobu trvání zdravotní péče
  • poskytování komplexních zdravotně-sociálních služeb
  • moderní přístrojové vybavení
Team

Management

Mgr. Vojtěch Kubec

zakladatel

Mgr. Jitka Plánková

generální ředitelka

Kateřina Hermanová

provozní ředitelka

Ing. Michaela Heráková

finanční ředitelka

Bc. Lucie Příhodová Pešková

personální ředitelka

Veronika Rodingerová

provozní manažerka / asistentka zakladatele

Bc. Barbora Vlasáková

asistentka managementu
Dokumenty

Ke stažení

ochranná známka Včelka_barevně.pdf
2.45 MB
ochranná známka Včelka.pdf
2.76 MB
MBI_manual_znacky_.pdf
0.71 MB
Sdeleni_uprav_1_385883_16_12_2021
0.13 MB
Sdeleni_uprav_2_372090_16_12_2021
0.13 MB
Sdeleni_uprav_3_372091_16_12_2021
0.13 MB