Co se o nás řiká?

MyBee & Innovative Home Care a.s. je ryze českou společností zaměřenou na dlouhodobé a koncepční rozvíjení primárně segmentů domácí zdravotní a terénní sociální péče. Naším cílem je kutivace, rozvoj a zapojení se do systémových změn v těchto oblatech, tak aby se naplno využilo jejich ponteciálu.

Aktivity

Co rádi děláme?

V současné době je hlavní aktivitou společnosti MyBee & Innovative Home Care a.s. budování a rozvoj sdružení pečujících organizací pod značkou VČELKA, které působí napříč Českou republikou a nabízí profesionální, inovativní a komplexní služby v domácím prostředí.

Inovace

Inovujeme tam, kde vidíme prostor pro zlepšení

Jedním s cílů společností v rámci skupiny Mybee Innovative je kontinuální snaha o inovaci služeb, které nabízejí. Chceme, aby poskytované služby odrážely moderní přístup k péči poskytované v domácím prostředí, a proto neustále komunikujeme s našimi pacienty, klienty, lékaři, zástupci nemocnic a dalšími, a společně rozšiřujeme naše působení o činnosti, které mohou skutečně pomoci.

V současné době lze naše inovace začlenit do 3 hlavních, kterými jsou:

  • interaktivní stoly BeeTable
  • dovoz zdravotnických pomůcek a léků
  • zajištění kompenzačních pomůcek po dobu trvání zdravotní péče
  • poskytování komplexních zdravotně-sociálních služeb
  • moderní přístrojové vybavení
Team

Management

Mgr. Vojtěch Kubec

Generální ředitel

Kateřina Hermanová

Provozní ředitelka

Mgr. Dana Součková

Ředitelka pro domácí zdravotní péči

Mgr. Jana Kuchyňková

Ředitelka pro sociální služby

Ing. Michaela Heráková

Hlavní účetní skupiny

Ing. Martina Kubcová

Controlling
Dokumenty

Ke stažení

ochranná známka Včelka_barevně.pdf
2.45 MB
ochranná známka Včelka.pdf
2.76 MB
MBI_manual_znacky_.pdf
0.71 MB