Inovujeme tam, kde vidíme nedostatky

Naším cílem je kutivace, rozvoj a zapojení se do systémových změn oblatech týkajících se domácí péče (zdravotní i sociální) a jejich inovace, tak aby se naplno využilo jejich ponteciálu.

Technologie

BeeTable

Aktivně se podílíme na inovativní platformě interaktivních tabletových stolků BeeTable, konstruovaných společností LINET, které uživatelům umožní zejména on-line aktivizační služby, spojení se s přirozeným sociálním prostředím, podpoří jejich sociální role a rodiné vazby (respitní péče), a předpokládá i zapojení zdravotní části, která bude umožňovat distančně dohlížet na braní léků, umožní měřit fyziologické funkce, usnadnění dostupnosti zdravotnických pomůcek a léků. Celý systém pak bude jako asistivní technologie sloužit jako efektivní nástroj podpory jak v rámci přímé sociální péče, tak v budoucnu péče zdravotní (ošetřovatelské), a nezanedbatelně zvýší v koncečném důsledku komfort samotných koncových uživatelů a jejich rodinných příslušníků.

Logistika

Dovoz léků a pomůcek

Společnost ZdravíDomů jako společný podnik společnosti Alliance Healthcare, která je největším distributorem léčiv a zdravotnických prostředků v ČR, uzavřela exkluzivní spolupráci se skupinou Včelka v oblasti zvýšení jejich komfortu co do dostupnosti léčiv a potřebných zdravotnických prostředků. Cílem spolupráce je zajistit, aby pacienti v domácím prostředí nebyli nuceni navštěvovat lékárny či prodejny zdravotnických pomůcek a tento sortiment jim na objenávku doručit až domů za příznivějších cen, jednodušše a tak, aby se zvýšil jejich komfort v domácím prostředí a tím i možnost v něm setrvat déle bez nutnosti hospitalizace či institucionální péče.

Pomůcky

Kompenzační pomůcky zdarma

Uvědomujeme si, že absence kompenzačních pomůcek představuje často velmi zásadní bariéru pro možnost zvýšení kvality života našich klientů. Proto jim z vlastních zdrojů hradíme až do výše 350 Kč měsíčně zapůjčení pomůcek, a to po celou dobu, kdy jim je péče z naší strany zajišťována. 

propojení

Komplexní péče

Komplexnost domácí péče nevnímáme pouze v hodnocení rozsahu služeb zdravotních, či rozsahu služeb sociálních, ale v zajištění všech potřebných zdravotně-sociálních služeb a s nimi souvsejících výkonů (úkonů). Velmi často dochází k situacím, kdy osoby, kterým je poskytována zdravotní péče, potřebují zajistit i péči sociální, a naopak. Našim cílem bylo vždy, abychom těmto osobám usnadnili dostupnost obou služeb tím, že se mohou obrátit na jednoho poskytovatele, který zajistí oboje. Není tedy nutné složitě vyhledávat a oslovovat vícero subjektů. Stačí se obrátit na společnosti v rámci sdružení Včelka a my Vám poskytneme skutečně komplexní zdravotně-sociální služby v domácím prostředí.