Sdružení pečujících organizací VČELKA

V segmentu zdravotnictví se společnost MyBee & Innovative Home Care a.s. úzce zaměřuje na oblast domácí zdravotní péče, její rozvoj a zároveň i implementaci inovativních služeb, tak aby všechny společnosti v jejím porfoliu splňovaly nejvyšší standardy kvality a byly vyhledávaným poskytovatelem zdravotních služeb ve všech regionech České republiky.

Přehled společností v segmentu je následující:

 • Domácí péče Včelka Praha s.r.o. (působnost Praha, okres Kladno, okres Praha-západ, okres Česká Lípa, okres Mladá Boleslav)
 • Domácí péče Včelka Vysočina s.r.o. (působnost Kraj Vysočina)
 • Domácí péče Včelka Pardubicko s.r.o. (působnost okres Pardubice, okres Kolín a okres Kutná Hora)
 • Domácí péče Včelka Ostrava s.r.o. (působnost Ostrava a přilehlé okolí)
 • Domácí péče Včelka Berounsko s.r.o. (působnost okres Beroun)

Aktuální působnost

 • Hlavní město Praha (všechny městské části)
 • okres Beroun
 • Hořovice
 • okres Kladno
 • okres Praha západ
 • okres Pardubice
 • Ostrava a okolí
 • okres Havlíčkův Brod
 • okres Jihlava
 • okres Pelhřimov
 • okres Česká Lípa
 • okres Kolín
 • okres Kutná Hora
 • okres Mladá Boleslav

edukace v oblasti enterální výživy

V oblasti enterální výživy spolupracujeme na vzájemně exkluzivní bázi se společností Nutricia Advanced Medical Nutrition, která se zaměřuje na výzkum, vývoj a výrobu enterální klinické výživy.  Nutricia Advanced Medical Nutrition je součástí společnosti Danone.  Enterální klinická výživa pokrývá specifické  výživové  potřeby pacientů, u kterých normální strava není dostačující nebo není možná. Domácí péče Včelka napříč republikou poskytují pro uživatele enterální výživy společnosti Nutricia nadstandardní péči v oblasti edukace a správné aplikace.

Navštívit web
ASPIDOP

Asociace soukromých poskytovatelů domácí péče

Další významnou aktivitou je i založení Asociace soukromých poskytovatelů domácí péče z.ú., zkráceně ASPIDOP.

 

Ta sdružuje jak všechny organizace v rámci sdružení VČELKA, tak další pečující oraganizace, které se chtějí v rámci připomínkových řízení, pracovních skupin ministerstev a jiných zainteresovaných institucí podílet na nastavení budoucího systému fungování obou segmentů.

Web asociace