VČELKA sociální služby o.p.s.

V oblasti sociální péče se společnost MyBee Innovative s.r.o. aktuálně zaměřuje na sociální služby poskytované terénní formou. Díky horizontální integraci trhu na poli domácí zdravotní péče, jde o synergické propojení umožňující zajistit skutečně komplexní péči v domácím prostředí.

VČELKA sociální služby o.p.s., která byla do skupiny začleněna v roce 2018, byla založena v roce 2010 za účelem pomoci seniorům, zdravotně postiženým a chronicky nemocným lidem žijících na Berounsku, hlavně v malých obcích (např. Loděnice, Chrustenice, Hudlice, Suchomasty, Tetín, Vráž, Zdice, Hýskov, Zaječov, Jivina, Olešná a další), kde není dostatečně zajištěno pokrytí sociálních služeb. V souvislosti se začleněním do naší skupiny však v roce 2018 došlo k podstatnému rozšíření působnosti jednotlivých služeb této organizace i do dalších krajů, a to v závislosti na územní pokrytí našich služeb v oblasti domácí zdravotní péče.

Aktuální působnost

 • hlavní město Praha
 • Beroun a okolí
 • Kladno a okolí
 • okres Praha západ - Jinočany a okolí
 • okres Pardubice - Přelouč a okolí
 • Ostrava a okolí
 • Humpolec a okolí
 • okres Uhreské Hradiště - Staré Město a okolí
 • okres Chrudim - Hlinsko, Slatiňany a okolí
 • Prostějov a okolí
 • Hořovice a okolí
 • Jihlava a okolí
 • Kolín a okolí
 • Pelhřimov a okolí
 • Kutná Hora a okolí
 • Zlín a okolí
 • Česká Lípa a okolí
 • okres Nový Jičín - Příbor a okolí
 • okres Vsetín - Valašská Polanka a okolí

Posláním organizace je, aby občané vzdor svým omezením mohli žít co nejkvalitněji a prodloužil se jejich pobyt v přirozeném domácím prostředí a tím se oddálila nutnost jejich umístění do ústavní péče. Cílem je také ulehčit rodinným příslušníkům, kteří o své blízké pečují.

Včelka senior care o.p.s. poskytuje:

 • Pečovatelskou službu
 • Osobní asistenci
 • Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

 

Všechny služby jsou poskytované na základě platné Registrace pro poskytování sociálních služeb vydané Středočeským krajem. Terénní služby jsou poskytovány celý týden i o sobotách, nedělích a svátcích.

 

Členství společnosti:

 • Člen Národní sítě poskytovatelů sociálních služeb
 • Člen Asociace soukromých poskytovatelů inovativní domácí péče
 • Člen Asociace poskytovatelů sociálních služeb
 • Člen Sítě sociálních služeb Středočeského kraje
 • Zapojeni do Komunitního plánování města Beroun a města Hořovice 
Navštívit web
ASPIDOP

Asociace soukromých poskytovatelů domácí péče

Další významnou aktivitou je i založení Asociace soukromých poskytovatelů domácí péče z.ú., zkráceně ASPIDOP.

 

Ta sdružuje jak všechny organizace v rámci sdružení VČELKA, tak další pečující oraganizace, které se chtějí v rámci připomínkových řízení, pracovních skupin ministerstev a jiných zainteresovaných institucí podílet na nastavení budoucího systému fungování obou segmentů.

Web asociace